Wybrany do realizacji

1 Boguchwała Centrum - Remont kanalizacji deszczowej na ul. Wojska Polskiego w Boguchwale.

Miejscowość / Sołectwo: Boguchwała Centrum

Koszt: 70 000 zł

Wybrany do głosowania

3 Boguchwała Dolna - Budowa oświetlenia wzdłuż ulicy Ks. Stefana Pelca

Miejscowość / Sołectwo: Boguchwała Dolna

Koszt: 70 000 zł

Wybrany do głosowania

4 Boguchwała Gaj - Modernizacja ulicy Uroczej.

Miejscowość / Sołectwo: Boguchwała Gaj

Koszt: 70 000 zł

Wybrany do głosowania

12 Lutoryż - Uzupełnienie infrastruktury boiska sportowego PŁOMYK Lutoryż

Miejscowość / Sołectwo: Lutoryż

Koszt: 31 500 zł

Wybrany do realizacji

13 Mogielnica - Utwardzenie terenu przy SP w Mogielnicy

Miejscowość / Sołectwo: Mogielnica

Koszt: 70 000 zł

Wybrany do głosowania

14 Niechobrz - Budowa drogi asfaltowej "Kamieniołom" w miejscowości Niechobrz

Miejscowość / Sołectwo: Niechobrz

Koszt: 66 420 zł

Wybrany do głosowania

15 Niechobrz - Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej

Miejscowość / Sołectwo: Niechobrz

Koszt: 111 000 zł

Wybrany do głosowania

16 Niechobrz - Budowa drogi gminnej Niechobrz - Zapłocie

Miejscowość / Sołectwo: Niechobrz

Koszt: 140 000 zł

Wybrany do głosowania

17 Niechobrz - Budowa oświetlenia przy Szkole nr 1 w Niechobrzu

Miejscowość / Sołectwo: Niechobrz

Koszt: 50 000 zł

Wybrany do realizacji

18 Niechobrz - Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska przy CSiR w Niechobrzu

Miejscowość / Sołectwo: Niechobrz

Koszt: 90 000 zł

Wybrany do realizacji

19 Nosówka - Kontynuacja budowy chodnika

Miejscowość / Sołectwo: Nosówka

Koszt: 70 000 zł

Wybrany do głosowania

22 Racławówka - Budowa placu zabaw i małej siłowni plenerowej

Miejscowość / Sołectwo: Racławówka

Koszt: 68 800 zł

Wybrany do realizacji

23 Wola Zgłobieńska - Budowa oświetlenia przy drogach gminnych. Zakres II

Miejscowość / Sołectwo: Wola Zgłobieńska

Koszt: 70 000 zł

Wybrany do realizacji

24 Zarzecze -Modernizacja i rozbudowa placu rekreacyjnego w Zarzeczu

Miejscowość / Sołectwo: Zarzecze

Koszt: 70 000 zł

Wybrany do głosowania

25 Zgłobień - BUDOWA OŚWIETLENIA DRÓG GMINNYCH NR 1041 - I etap, 807, 1359

Miejscowość / Sołectwo: Zgłobień

Koszt: 70 000 zł

×