zadanie nr 12

12. Lutoryż - Uzupełnienie infrastruktury boiska sportowego PŁOMYK Lutoryż


Lokalizacja

Boisko sportowe na działkach nr 62 i 63 obrębu Zarzecze, użytkowane przez LKS PŁOMYK Lutoryż. Tablice informacyjne - przy drodze dojazdowej do stadionu.

Opis zadania

1. Uzupełnienie piłkochwytów do całej szerokości boiska, po obu stronach (4 sztuki po 25m)
2. Tablice informacyjne o dojeździe do boiska - 2 sztuki
3. Usunięcie usterek w budynku socjalnym oraz uzupełnienie o termostaty sterujące ogrzewaniem elektrycznym obiektu (4szt)
4. Wymiana uszkodzonych ławek parkowych z podbudową z kostki brukowej (10 sztuk) oraz zakup 3 zestawów (2 ławki + stół) długości 2 mb każdy, do wybudowanej wiaty.
5. Stojak na rowery (5 stanowisk)

Uzasadnienie realizacji zadania

Celem realizacji projektu „Uzupełnienie infrastruktury boiska sportowego LKS Płomyk Lutoryż” jest poprawa warunków gry i treningów w klubie oraz warunków korzystania z obiektu przez mieszkańców sołectwa. Aby zrealizować ten cel niezbędny jest montaż wskazanych elementów: piłkochywyty, tablice informacyjne, ławki parkowe plus biesiadne, stojak rowerowy. Piłkochwyty zapobiegną wypadaniu piłek na sąsiednie, prywatne działki. Tablice informacyjne ułatwią kibicom, mieszkańcom i drużynom dojazd na stadion, który nie jest zlokalizowany przy drodze głównej. Usunięcie powstałych usterek jest konieczne od utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym, zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie. Montaż ławek sprawi, że kibice będą mogli obejrzeć mecze w komfortowych warunkach, a ławki biesiadne zostaną wykorzystane w nowej wiacie na organizację imprez integracyjnych dla członków klubu i mieszkańców. Stojak na rowery jest niezbędny, gdyż wielu zawodników i kibiców dociera na mecze rowerami.

Odbiorcy zadania

Głownie mieszkańcy Sołectwa Lutoryż i Zarzecze, chcący korzystać z obiektu, zawodnicy, kibice i uczestnicy imprez sportowych i integracyjnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Piłkochwyty 4 sztuki16 000 zł
2Tablice informacyjne 2 sztuki1 500 zł
3Usterki4 000 zł
4Ławki parkowe + biesiadne9 500 zł
5Stojak na rowery500 zł
Łącznie: 31 500 zł