zadanie nr 2

2. Boguchwała Dolna - Budowa lekkoatletycznej bieżni i skoczni do skoku w dal na terenie Szkoły Podstawowej w Boguchwale.


Lokalizacja

ul. Lubomirskiego 2, 36-040 Boguchwała
Numer geodezyjny działki: Obręb 0001 Boguchwała, numer: 1339 (Kw 72062)

Opis zadania

Projekt przewiduje wybudowanie na terenie strefy sportowej Szkoły Podstawowej w Boguchwale (przy boisku ze sztuczną nawierzchnią "Orlik") lekkoatletycznej bieżni prostej 2-torowej o długości 60 metrów oraz skoczni do skoku w dal. Obecnie na terenie strefy sportowej szkół nie ma bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal.

Uzasadnienie realizacji zadania

Celem zadania jest powstanie infrastruktury dającej okazję czynnego wypoczynku, promowania zdrowego trybu życia. Szkoła dodatkowo jest miejscem jednoczącym lokalną społeczność, jest więc dobrą lokalizacją tej inwestycji. Realizacja tego zadania w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i poziomu lekcji wychowania fizycznego a także zwiększy ilość zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych na świeżym powietrzu, pozwoli także na właściwe zagospodarowanie czasu wolnego osób dorosłych w tym absolwentów szkoły.
Budowa wskazanej małej infrastruktury sportowej jest także szansa na powiększenie już istniejącej oferty sportowo - rekreacyjnej dla mieszkańców a przez to na zintegrowanie społeczności lokalnej.

Odbiorcy zadania

Bieżnia lekkoatletyczna wraz ze skocznia do skoków w dal służyć będzie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów szkoły oraz zajęć rekreacyjno - sportowych dla mieszkańców Boguchwały. Infrastruktura będzie dostępna dla mieszkańców codziennie w godzinach pracy szkoły jak również w godzinach popołudniowych. Dzieci do 7 roku życia będą korzystać.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja kosztowo - projektowa + nadzór inwestycyjny 8 000 zł
2Budowa bieżni lekkoatletycznej i budowa skoczni do skoku w dal, wyrównanie terenu, nawiezienie ziemi, usunięcie drzew3 500 zł
3Budowa bieżni lekkoatletycznej - wytyczenie i budowa torów o powierzchni 147 metrów kw.44 100 zł
4Budowa bieżni lekkoatletycznej - zakup dodatkowych urządzeń (bloki startowe, płotki)4 500 zł
5Budowa skoczni do skoku w dal8 000 zł
6Budowa skoczni do skoku w dal - zakup belek do odbicia1 900 zł
Łącznie: 70 000 zł