zadanie nr 26

26. Zgłobień - Pierwszy etap: wykonanie projektu i rozbudowa oświetlenia płyty boiska LKS ISKRA Zgłobień w miejscach nieoświetlonych.


Lokalizacja

Stadion sportowy LKS ISKRA Zgłobień

Opis zadania

Przedmiotem zamówienia jest budowa i wykonanie placu zabaw dla dzieci i rozbudowa istniejącego oświetlenia płyty boiska oraz obiektu sportowego LKS ISKRA Zgłobień.
- Budowa linii kablowych niskiego napięcia, zasilających i sterujących
- Niezależne obwody zasilające, zasilanie masztów oświetleniowych
- Obwód sterujący, załączanie płyty boiska piłkarskiego i obiektu sportowego
- Zabudowę masztów oświetleniowych na indywidualnych fundamentach betonowych
- Budowę instalacji uziemiającej, głównej i funkcjonującej
- Wymiana opraw w obecnym oświetleniu

Uzasadnienie realizacji zadania

LKS ISKRA Zgłobień  to klub mający ponad 45-letnią historie. W swojej historii "żółto - niebiescy" mieli bardzo dobrych zawodników, którzy w późniejszym okresie grali na wyższych szczeblach rozgrywkowych. Szkolenie młodych adeptów piłki nożnej jest ściśle powiązane z infrastrukturą. Nasz klub z roku na rok ponosi olbrzymie koszty utrzymania infrastruktury. Co roku stawiamy czoła coraz bardziej restrykcyjnymi wymogami narzuconymi przez Polski Związek Piłki Nożnej. Rozbudowa oświetlenia posłuży nie tylko dzieciom, młodzieży i zawodnikom trenujących w naszym klubie. Obiekty te będą dostępne dla wszystkich mieszkańców naszej gminy chcących aktywnie spędzać wolny czas poprzez granie w piłkę nożną i nie tylko.

Odbiorcy zadania

Beneficjentami projektu IKS ISKRA Zgłobień będzie nie tylko młodzież ale również wszyscy mieszkańcy gminy Boguchwała. Modernizacja klubowej infrastruktury to przede wszystkim ukłon w stronę kibiców i sympatyków ISKRY Zgłobień mająca na celu udoskonalenie komfortu oglądania zawodów, treningów sportowych oraz różnego rodzaju imprez kulturowych odbywających się na stadionie. Rozbudowa oświetlenia  pozwoli również na organizację większej ilości różnego rodzaju imprez, które może przeprowadzić również w porach wieczornych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt10 000 zł
2Prace15 000 zł
3Materiały eksploatacyjne45 000 zł
Łącznie: 70 000 zł