zadanie nr 13

13. Mogielnica - Utwardzenie terenu przy SP w Mogielnicy


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa w Mogielnicy, Mogielnica 167

Opis zadania

Zadanie obejmuje zdjęcie warstwy ziemi, wykorytowania, ułożenie obrzeży oraz utwardzenie terenu kruszywem. Szacowana powierzchnia około 440 m2 - zaznaczona na mapie kolorem pomarańczowym. Proponowany zakres jest spójny i zgodny z istniejącym projektem na rozbudowę SP -stanowi jego integralną część.

Uzasadnienie realizacji zadania

Mogielnica jest miejscowością o bardzo dynamicznym przyroście mieszkańców. Przekłada się to również na szkolę, która po rozbudowie pozostaje praktycznie bez bezpiecznego parkingu. Realizacja zadania przede wszystkim wpłynie na bezpieczeństwo, co w przypadku szkoły - czyli zwiększonego ruchu oraz obecności dzieci - jest dla wszystkich mieszkańców priorytetem.

Odbiorcy zadania

mieszkańcy Mogielnicy w sytuacjach:
-  przywozu i odbioru dzieci ze szkoły,
- korzystanie z zajęć dodatkowych
- wielu imprez lokalnych i szkolnych
oraz pracownicy, goście i obsługa szkoły.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zdjęcie warstwy ziemi + korytowanie10 000 zł
2ułożenie obrzeży 10 000 zł
3ułożenie terenu i podbudowa50 000 zł
Łącznie: 70 000 zł