zadanie nr 15

15. Niechobrz - Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej


Opis zadania

Kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej OSP w Niechobrzu.

Uzasadnienie realizacji zadania

Wybudowany chodnik wpłynie w znaczący sposób na bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się pieszo wzdłuż drogi gminnej.

Odbiorcy zadania

Na realizacji projektu skorzystają wszystkie grupy mieszkańców.

Opis lokalizacji

Kontynuacja chodnika od okolic nr 809 do okolic nr 818

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1dokumenty do zgłoszenia1 000 zł
2budowa chodnika110 000 zł
Łącznie: 111 000 zł