zadanie nr 19

19. Nosówka - Kontynuacja budowy chodnika


Lokalizacja

Nosówka, droga gminna nr 108158R

Opis zadania

Wykonanie kolejnego odcinka chodnika.

Uzasadnienie realizacji zadania

Droga gminna nr 108158R jest wąska, nie posiada poboczy. Ruch na tej drodze jest bardzo intensywny. Piesi narażeni są na potrącenie przez pojazdy.

Odbiorcy zadania

Mieszkańcy Sołectwa Nosówka.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Odcinek chodnika70 000 zł