zadanie nr 3

3. Boguchwała Dolna - Budowa oświetlenia wzdłuż ulicy Ks. Stefana Pelca


Lokalizacja

Ul. Ks. Stefana Pelca: działka nr 1126/20 oraz działka 1130/1.

Opis zadania

Kontynuacja wykonanego w 2018 roku oświetlenia początkowej części ulicy. Przeprowadzenie instalacji elektrycznej i zamontowanie lamp wzdłuż pozostałej części ulicy ( będącej własnością Gminy Boguchwała).

Uzasadnienie realizacji zadania

Wybudowanie oświetlenia ułatwi dojście do każdej posesji, poprawi komfort życia wszystkich mieszkańców. Znacząco wpłynie na bezpieczeństwo, szczególnie dzieci i młodzieży powracających z zajęć lekcyjnych i pozaszkolnych.

Odbiorcy zadania

Odbiorcami projektu będą wszyscy obecni i przyszli mieszkańcy domów przy w/w ulicy, a także osoby odwiedzające.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przeprowadzenie instalacji zasilającej i ustawienie 14 sztuk lamp.70 000 zł