zadanie nr 16

16. Niechobrz - Budowa drogi gminnej Niechobrz - Zapłocie


Lokalizacja

Droga Gminna Niechobrz- Zapłocie nr dz. 753/2

Opis zadania

Budowę drogi należy wykonać przez korytowanie i utwardzenie w kamieniu oraz wykonanie rowu od strony napływowej.

Uzasadnienie realizacji zadania

Mieszkający przy tej drodze uzyskają dojazd

Odbiorcy zadania

Na budowie tej drogi skorzystają mieszkańcy oraz właściciele działek przylegających do tej drogi. Po obu stronach tej drogi znajduje się pas zabudowy. Wzdłuż drogi możliwe jest wybudowanie ok. 100 domów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prace przygotowawcze i utwardzenie w kamieniu140 000 zł