zadanie nr 10

10. Lutoryż - Remont ogrodzenia pomiędzy działką szkolną, a działką należącą do parafii w Lutoryzu.


Lokalizacja

Ogrodzenie zlokalizowane jest pomiędzy działką SP w Lutoryżu nr działki 433/5 a działką nr 433/4 należąca do parafii, zabudowana plebanią.

Opis zadania

Projekt zakłada remont części ogrodzenia (ok. 80m) pomiędzy terenem SP w Lutoryżu a terenem Parafii w Lutoryżu - działka, na której mieści się plebania. Zakłada się rozbiórkę startego ogrodzenia, a następnie wykonanie na jego miejscu nowego (fundament, słupki, siatka).

Uzasadnienie realizacji zadania

Część ogrodzenia (ok.80m) pomiędzy wymienionymi wyżej działkami została wybudowana prawdopodobnie ok. 30-40 lat temu. Zostało ono wykonane, głownie z siatki, na cementowym fundamencie. W chwili obecnej fundament uległ silnym uszkodzeniom,  a w siatce pojawiły się liczne dziury. Ogrodzenie, mimo zabezpieczenia przez szkołę, jest niebezpieczne dla uczniów, gdyż dziury "kuszą", by przechodzić na stronę plebanii. Realizacja tego zadania wpłynie przede wszystkim na bezpieczeństwo uczniów szkoły oraz dzieci przedszkolnych. Poprawi się również estetyka terenu szkoły, ale także ogrodu parafialnego. Obie działki zlokalizowane są w jednym z centralnych miejsc wioski, zatem ich estetyczny wygląd wpłynie na pozytywny wizerunek wsi.

Odbiorcy zadania

Odbiorcami zadania są uczniowie szkoły, dzieci przedszkolne, ich rodzice oraz pośrednio wszyscy pozostali mieszkańcy wsi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Demontaż starego ogrodzenia4 000 zł
2Materiały oraz wykonanie ogrodzenia na betonowym fundamencie z siatki powlekanej16 000 zł
Łącznie: 20 000 zł