zadanie nr 17

17. Niechobrz - Budowa oświetlenia przy Szkole nr 1 w Niechobrzu


Lokalizacja

Niechobrz, przy drodze powiatowej do Zgłobnia nr dr 815211 na działce nr: 818/2 i 810/4

Opis zadania

Budowa czterech lamp oświetleniowych przy SP nr 1 w Niechobrzu w stronę Zgłobnia.

Uzasadnienie realizacji zadania

Droga powiatowa łącząca Niechobrz ze Zgłobniem jest wąska i z trudem mijają się tam samochody szczególnie ciężarowe. Oświetlenie tej wąskiej drogi na tym odcinku na pewno ułatwi poruszanie się wieczorami kierowcą jak i pieszym wracającym do swoich domów.

Odbiorcy zadania

Z oświetlenia skorzystają lokalni mieszkańcy, którzy wracają do domów i przejezdni którzy wracają z Rzeszowa do swoich miejscowości: Czudec, Strzyżów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa oświetlenia przy Szkole Nr 1 w Niechobrzu50 000 zł