zadanie nr 21

21. Racławówka - Remont ogrodzenia, utwardzenia i upiększenie terenu przy Szkole Podstawowej w Racławówce


Lokalizacja

Teren Szkoły Podstawowej w Racławówce, Racławówka 215

Opis zadania

Wykonanie remontu ogrodzenia wokół szkoły, utwardzenie gruntu między budynkami żłobka i szkoły oraz upiększenie terenu poprzez nasadzenie różnej roślinności między innymi krzewów i kwiatów na terenie Szkoły Podstawowej w Racławówce.

Uzasadnienie realizacji zadania

Wymiana ogrodzenia, utwardzenie powierzchni gruntu między budynkami szkoły i żłobka podniesie bezpieczeństwo dzieci przebywających w szkole, punkcie przedszkolnym i żłobku. Zadanie niewątpliwie podniesie efekt estetyczny tego miejsca oraz ułatwi poruszanie się wszystkim przebywającym na terenie szkoły i żłobka.

Odbiorcy zadania

Odbiorcami zadania będą mieszkańcy Gminy Boguchwała w szczególności uczniowie, rodzice dzieci szkolnych, punktu przedszkolnego i żłobka, nauczyciele i pracownicy wymienionych placówek oraz goście odwiedzający szkołę, żłobek i przedszkole.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont ogrodzenia, utwardzenie i upiększenie terenu przy SP w Racławówce70 000 zł