zadanie nr 11

11. Lutoryż - Wymiana wiat przystanków komunikacji miejskiej przy drodze krajowej 19 w miejscowości Lutoryż


Lokalizacja

Pas drogowy DK 19, nr działki 1697/1

Opis zadania

Aktualny zły stan techniczny wiat przystankowych uniemożliwia spełnianie przez nie swych funkcji i stwarza zagrożenia dla oczekujących w nich osób. Planowane przedsięwzięcie zakłada rozbiórkę dwóch przystanków, zaprojektowanie i montaż wiat o odpowiednim standardzie, jakości wzornictwa i właściwościach użytkowych.

Uzasadnienie realizacji zadania

Dzięki wymianie wiat przystankowych jakość oczekiwania pasażerów na środki transportu publicznego ulegnie znacznej poprawie. Pasażerowie będą odpowiednio chronieni przed złymi warunkami atmosferycznymi:wiatrem, słońcem, deszczem i śniegiem.
Lokalizacja przystanków przy drodze krajowej i duże na niej natężenie ruchu przyczynią się do poprawy wizerunku miejscowości i całej gminy wśród osób korzystających z tej drogi.

Odbiorcy zadania

Odbiorcami zadania będą mieszkańcy Lutoryża i ościennych miejscowości korzystający z komunikacji publicznej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Demontaż przystanków
2Projekt wymiany wiat
3Montaż nowych wiat
Łącznie: 50 000 zł