zadanie nr 6

6. Boguchwała Gaj - Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi gminnej na działkach nr ew. 446/8, 446/9 w Boguchwale stanowiącej dojazd do Osiedla TBS


Lokalizacja

Boguchwała – droga gminna na działkach nr ew. 446/8, 446/9

Opis zadania

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1408R do granicy działki drogowej stanowiącej własność Gminy Boguchwała tj. 64,00 m x 5,70 m z podniesieniem korony drogi w km 0+043,00 oraz przełożeniem chodnika.

Uzasadnienie realizacji zadania

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej poprawi komfort dojazdu mieszkańców Osiedla TBS oraz klientów Delikatesów Centrum. W sposób znaczący poprawi także wizerunek TBS-u w oczach klientów zainteresowanych zakupem mieszkań w nowo budowanych blokach. W roku 2019 Urząd Miejski w Boguchwale po większych opadach deszczu zmuszony był do uzupełnienia ubytków w nawierzchni kruszywem. Kilkukrotne remonty w sposób znaczący obciążają budżet Gminy Boguchwała. Wykonanie nawierzchni asfaltowej przyczyni się do ograniczenia wydatków, a środki te będą mogły zostać przeznaczone na inne cele przydatne dla mieszkańców Boguchwały.

Odbiorcy zadania

Na remoncie drogi gminnej skorzystają przede wszystkim mieszkańcy bloku przy ul. Mikołaja Reja 3 oraz klienci zainteresowani kupnem mieszkań budowanych przez TBS w Boguchwale. Znaczną grupę osób korzystających z ww. drogi stanowią kliencie Delikatesów Centrum (mieszkańcy Boguchwały i sąsiednich miejscowości).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie podbudowy drogi10 000 zł
2Wykonanie nawierzchni bitumicznej 25 000 zł
3Przebudowa chodnika z płyt betonowych15 000 zł
Łącznie: 50 000 zł