zadanie nr 9

9. Kielanówka - Utwardzenie terenu z przebudową ogrodzenia przed budynkiem Zespołu Szkół w Kielanówce


Lokalizacja

Kielanówka 111, nr działki 326, 328 (od strony drogi gminnej)

Opis zadania

Utwardzenie terenu wraz z przebudową ogrodzenia przed budynkiem Zespołu Szkół w Kielanówce przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z infrastruktury oświatowej. Równocześnie projekt wpłynie na sprawne funkcjonowania strefy drogowej najczęściej uczęszczanej przez wszystkich mieszkańców. Przebudowa ogrodzenia i wstawienie dodatkowej bramy wjazdowej (jako wjazd przeciwpożarowy) poprawi dojazd do nowej części szkoły.

Uzasadnienie realizacji zadania

Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z infrastruktury oświatowej w tym: przedszkola, szkoły, placu zabaw i terenu rekreacyjnego. Równocześnie wpłynie na sprawne funkcjonowania strefy drogowej najczęściej uczęszczanej przez wszystkich mieszkańców, poprawi widoczności jezdni i chodnika, w tym bezpieczne wysadzenie dziecka przed szkołą, przejście dzieci na plac zabaw. Przebudowa ogrodzenia i wstawienie dodatkowej bramy wjazdowej poprawi dojazd do nowej części szkoły oraz usprawni dowożenie posiłków do stołówki szkolnej.

Odbiorcy zadania

Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy: rodziny z dziećmi, dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele i pracownicy szkoły, mieszkańcy korzystający z przyszkolnych terenów rekreacyjnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Opracowanie koncepcji 3 000 zł
2Utwardzenie terenu (z wykorzystaniem materiału tj. kostki brukowej pozostałej po rozbudowie szkoły)48 000 zł
3Przebudowa ogrodzenia19 000 zł
Łącznie: 70 000 zł