zadanie nr 14

14. Niechobrz - Budowa drogi asfaltowej "Kamieniołom" w miejscowości Niechobrz


Opis zadania

Wykonanie podbudowy kamiennej i położenie warstwy asfaltowej.

Uzasadnienie realizacji zadania

Zgłoszony odcinek drogi podczas dużych opadów ulega zniszczeniu co wymaga kilkukrotnego remontu cząstkowego w czasie całego roku. Położenie nawierzchni asfaltowej pozwoli odprowadzić wody odpadowe w odpowiednim kierunku-do rowów.

Odbiorcy zadania

Mieszkańcy Niechobrza oraz Mogielnicy.

Opis lokalizacji

Niechobrz przysiółek Kamieniołom

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Rozłożenie kamienia19 926 zł
2Położenie masy bitumicznej26 568 zł
3Rozłożenie warstwy ścieralnej19 926 zł
Łącznie: 66 420 zł