zadanie nr 14

14. Niechobrz - Budowa drogi asfaltowej "Kamieniołom" w miejscowości Niechobrz


Lokalizacja

Niechobrz przysiółek Kamieniołom

Opis zadania

Wykonanie podbudowy kamiennej i położenie warstwy asfaltowej.

Uzasadnienie realizacji zadania

Zgłoszony odcinek drogi podczas dużych opadów ulega zniszczeniu co wymaga kilkukrotnego remontu cząstkowego w czasie całego roku. Położenie nawierzchni asfaltowej pozwoli odprowadzić wody odpadowe w odpowiednim kierunku-do rowów.

Odbiorcy zadania

Mieszkańcy Niechobrza oraz Mogielnicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Rozłożenie kamienia19 926 zł
2Położenie masy bitumicznej26 568 zł
3Rozłożenie warstwy ścieralnej19 926 zł
Łącznie: 66 420 zł