zadanie nr 18

18. Niechobrz - Wykonanie automatycznego systemu nawadniania boiska przy CSiR w Niechobrzu


Lokalizacja

Centrum Sportu i Rekreacji w Niechobrzu

Opis zadania

Poprawa bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych na stadionie w Niechobrzu

Uzasadnienie realizacji zadania

Zadanie ma na celu poprawić stan murawy boiska przez co użytkownicy a są nimi w głównej mierze dzieci z Akadami Piłkarskiej Boguchwała będą mniej narażone na urazy mechaniczne. W lecie murawa jest bardzo twarda przez bardzo słabe podłoże terenu. Jedyną pomocą jest częste nawadnianie co prowadzi do utrzymania murawy w dobrym stanie.

Odbiorcy zadania

dzieci i młodzież trenująca w GAP Bogchwała
drużyny sportowe w Gminie Boguchwałą

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Koszty Urządzeń28 600 zł
2Sieć Podziemna30 000 zł
3Ujęcie Wody10 000 zł
4Koszt robocizny8 000 zł
5Dokumentacja projektowa13 400 zł
Łącznie: 90 000 zł