zadanie nr 24

24. Zarzecze -Modernizacja i rozbudowa placu rekreacyjnego w Zarzeczu


Lokalizacja

Numer geodezyjny działki: 558/3

Opis zadania

Zadanie zakłada wykonanie oświetlenia (zastąpienie obecnych słupów i opraw), rozbudowy altany, założenia monitoringu, zamontowaniu ławek i stołów pod altaną oraz  ułożenia brakującego fragmentu kostki placu rekreacyjnego w Zarzeczu będącego własnością gminy Boguchwała. Obecnie zamontowane są tam lampy typu parkowego, które oświetlają znikomą część terenu. Brak ławek i stołów nie wpływają pozytywnie na integrację mieszkańców.

Uzasadnienie realizacji zadania

Realizacja projektu znacznie ułatwi integrację mieszkańców podczas imprez okolicznościowych (np. Dni Zarzecza, Narodowe Czytanie w Zarzeczu organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Boguchwale, Dożynki Gminne czy w przyszłości Turniej Sołectw). Pozwoli również na możliwość integracji mieszkańców nie tylko samego sołectwa podczas imprez okolicznościowych lecz także przez cały rok podczas wspólnego biesiadowania przy grillu. Założony monitoring znacznie poprawi poziom bezpieczeństwa oraz uchroni plac przed ewentualnym zniszczeniem.  

Odbiorcy zadania

Realizacja zadania trafi do każdej grupy społecznej bez względu na wiek. Chętnie korzystać będą mogli również z niego różne organizacje (ochotnicza straż pożarna, koło gospodyń wiejskich czy klub seniora), młodzież a także dzieci wraz z rodzicami.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie oświetlenia placu rekreacyjnego15 000 zł
2Zamontowanie monitoringu (zakup rejestratora oraz kamery)7 000 zł
3Ułożenie kostki17 000 zł
4Zakup ławek i stołów6 000 zł
5Rozbudowa altany25 000 zł
Łącznie: 70 000 zł

Załączniki