zadanie nr 20

20. Racławówka - Doposażenie OSP w Racławówce w nowoczesną motopompę wraz z dodatkowym sprzętem ratowniczo gaśniczym i przyczepą transportową


Lokalizacja

Sprzęt będzie składowany w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Racławówce Racławówka 132. Obszar działania ochotniczej Straży Pożarnej w Racławówce to teren Gminy Boguchwała i miejscowości przyległe (Rzeszów)

Opis zadania

Zakup nowoczesnej motopompy pożarniczej TOHATSU o wydajności co najmniej 1600l/min z przyczepą transportową oraz armaturą zgodną z wymogami PSP do jej obsługi
oraz dodatkowo zakup brakującego sprzętu do wyposażenie samochodu Ford Transit zgodnego z wytycznymi dla lekkiego samochodu ratownictwa technicznego.
Na terenie gminy Boguchwała nie zakupiono w wieku XXI żadnej motopompy pożarniczej. Większość motopomp jest z okresu PRL. Cechuje je zawodność oraz niska wydajność. Ochotnicza Straż Pożarna w Racławówce dzięki regularnym treningom doskonale radzi sobie w obsłudze i sprawianiu linii gaśniczych i stanowisk czerpania wody w trudnych warunkach terenowych, budowie linii przesyłania wody ze zbiornikami oraz w walce z usuwaniem skutków podtopień i powodzi.

Uzasadnienie realizacji zadania

Na terenie Gminy Boguchwała znajdują się kompleksy leśne oraz tereny trudnodostępne, gdzie może wystąpić potrzeba budowy linii gaśniczych i przesyłania wody na większe odległości. Ponadto występują liczne potoki, na których można szybko wykonać zastawki i spiętrzać wodę. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców to nie tylko walka z pożarami . Motopompa o takiej wydajności może także posłużyć do szybszego usuwania skutków gwałtownych nawałnic, lub miejscowych podtopień podczas powodzi, kiedy potrzebne jest sprawne wypompowanie wody która się zbiera, lub usunięcie wody z terenów już zalanych

Odbiorcy zadania

Mieszkańcy całej Gminy Boguchwała, w szczególności osoby do których nie dociera sieć hydrantowa lub ciśnienie sieci jest niskie. Mieszkańcy terenów z utrudnionym dojazdem, gdzie z powodu ograniczonej nośności, braku utwardzenia lub zbyt wąskich dróg nie jest możliwy dojazd samochodów gaśniczych z wodą. Wszystkie gospodarstwa położone w dorzeczu Wisłoka, Lubczy i potokach przepływających przez Lutoryż, Niechobrz, oraz Mogielnicę gdzie od czasu do czasu występują podtopienia i powodzie.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Motopompa Pożarnicza Tohatsu 42 350 zł
2Przyczepa lekka z zabudową 4 700 zł
3Armatura pożarnicza węże ssawne, tłoczne, rozdzielacz, zbieracz, smmok12 000 zł
4Drabina pożarnicza5 390 zł
5Zbiornik wodny 2500l z nalewakiem1 050 zł
6Sprzęt drobny: łopaty, sztychówki, siekiery, topór, łom, klucz hydrantowy, młot 3 760 zł
Łącznie: 69 250 zł