zadanie nr 7

7. Boguchwała Górna - Bezpieczny strażak = skuteczny ratownik - zakup środków ochrony osobistej dla strażaków OSP Boguchwała


Lokalizacja

Miasto Boguchwała

Opis zadania

Projekt zakłada zakup specjalnych ubrań ochronnych dla strażaków-ratowników OSP Boguchwała w postaci kompletów spodni i kurtek chroniących przez wysoką temperaturą i urazami mechanicznymi. Ochotnicza Straż Pożarna w Boguchwale z racji swojego położenia oraz przynależności do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego jest najczęściej dysponowaną jednostką do wypadków drogowych, pożarów oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie Miasta i Gminy Boguchwała. Ubrania ochronne są jednym z najważniejszych elementów wykorzystywanych przez strażaków podczas działań ratowniczych. Ubranie ochronne dwuczęściowe zapewnia strażakom bezpieczeństwo, a przez to zwiększa możliwość działania podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu w nowoczesne umundurowanie specjalne poprawi się komfort pracy ratowników, co wydatnie wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Boguchwała.

Uzasadnienie realizacji zadania

Ze względu na ilość akcji ratowniczych, w jakich bierze udział Ochotnicza Straż Pożarna w Boguchwale, umundurowanie specjalne jest w znacznym stopniu zużyte i ze względów bezpieczeństwa osób ratujących zdrowie i życie innych powinno być wymienione na nowoczesny sprzęt posiadający wszelkiego rodzaju certyfikaty. Nowe ubrania specjalne wydatnie przyczynią się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa ratowników niosących pomoc poszkodowanym w różnego rodzaju zdarzeniach. Dzięki zastosowaniu ubrań w kolorze piaskowym zostanie poprawiony komfort termiczny ratownika. Znacząco poprawi się również widoczność zabrudzeń stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ratowników. Dotyczy to substancji po pożarowych, które są wysoko toksyczne i rakotwórcze. Nowoczesne ubrania są szyte w ergonomiczny sposób i znacznie poprawiają sprawność ruchową ratowników.  

Odbiorcy zadania

Sprzęt wykorzystywany będzie przez strażaków-ochotników OSP Boguchwała - będąc w dyspozycji przez całą dobę w strażnicy przy ul. Kolejowej 15a w Boguchwale.
Ubranie ochronne będzie służyło strażakom - mieszkańcom miasta Boguchwała oraz będzie wykorzystywane podczas działań ratowniczo - gaśniczych na terenie miasta Boguchwała.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ubranie specjalne (6 kpl.)25 818 zł

Załączniki